Saytni GOLD holatiga o'tqazish
GOLD - sizning saytingiz uchun, reytingdagi nufuzli o'rinni egalashiga yordam beradi. Bu imkoniyatni olish uchun siz kunlik 30 UzM sarflab, bunday imkoniyatdan unumli foydalanishingiz mumkin.
GOLD saytlar reytingdagi eng qulay va eng ko'p ko'rinadigan joyda joylashadi:
• Aloxda GOLD saytlar bo'limi.
• Reyting bo'limining barcha sahifalarning yuqori qismida.
• Reyingdagi o'rnida aloxda yozuv bilan ajratiladi.
Bu imkoniyatni olish uchun, kerakli sayt statistikasiga kirib, "GOLD holatiga o'tqazish" tugmasi orqali foydalanishingiz mumkin.